Election Result 2013 5th District Manila for Congressman

Election Result 2013 5th District Manila for Congressman 

BAGATSING, AMADO (KABAKA)
(KABALIKAT NG BAYAN SA KAUNLARAN)
CAYABYAB , MARIO
(INDEPENDENT)
MAGANTO, FAITH (NPC)
(NATIONALIST PEOPLES’ COALITION)

Leave a Reply