Complete List of Philippine Party List Groups

1-CARE (1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY, INC.)

2 ABS (ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS)

3 PASANG MASDA (PASANG MASDA NATIONWIDE INC.)

4 OFW FAMILY (OFW FAMILY CLUB, INC.)

5 MAGDALO (MAGDALO PARA SA PILIPINO)

6 AMS (ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ)

7 ABONO (ABONO PARTY-LIST)

8 BAYANI (BAYANI PARTY-LIST)

9 A TEACHER (ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS)

10 PWD (PILIPINOS WITH DISABILITIES)

11 1-LAMBAT (ISANG LAPIAN NG MANGINGISDA AT BAYAN TUNGO SA KAUNLARAN)

12 AAMA (ALLIANCE OF ADVOCATES IN MINING ADVANCEMENT FOR NATIONAL PROGRESS)

13 BH (BAGONG HENERASYON)

14 SANLAKAS (SANLAKAS)

15 AKMA-PTM (AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA)

17 KABATAAN (KABATAAN PARTY-LIST)

18 AKB (AKO BICOL POLITICAL PARTY)

19 AANI (ANG AGRIKULTURA NATIN ISULONG)

20 UNI-MAD (UNITED MOVEMENT AGAINST DRUG FOUNDATION, INC.)

21 ALIM (ACTION LEAGUE OF INDIGENOUS MASSES)

22 ALAY BUHAY (ALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.)

23 AN WARAY (AN WARAY)

25 PBA (PUWERSA NG BAYANING ATLETA)

26 FIRM 24-K (FIRM 24-K ASSOCIATION, INC.)

27 TUCP (TRADE UNION CONGRESS PARTY)

28 ANG LADLAD (ANG LADLAD LGBT PARTY)

29 ADING (ADVANCE COMMUNITY DEVELOPMENT IN NEW GENERATION)

30 ABANTE RETIREES (ABANTE RETIREES PARTY-LIST ORGANIZATION)

31 1-ABILIDAD (1-ABILIDAD, INC)

32 KATRIBU (KATRIBU INDIGENOUS PEOPLES SECTORAL PARTY)

33 COCOFED (COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION, INC.)

35 ATING KOOP (ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA)

37 PISTON (PISTON LAND TRANSPORT COALITION, INC.)

38 AGAP (AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES)

39 AGBIAG! (AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO, INC.)

40 ALE (ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES)

42 ANG PROLIFE (ANG PROLIFE)

43 AVE (ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS)

44 BINHI (BINHI-PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA)

46 ATING GURO (ATING GURO)

48 ARAL (ASSOCIATION FOR RIGHTEOUSNESS ADVOCACY IN LEADERSHIP)

49 ACT TEACHERS (ACT TEACHERS PARTY-LIST)

50 BUTIL (BUTIL FARMERS PARTY)

51 COOP-NATCCO (COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY)

52 VFP (VETERANS FREEDOM PARTY)

53 ACT-CIS (ANTI-CRIME AND TERRORISM COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT, INC.)

54 GABRIELA (GABRIELA WOMEN’S PARTY)

55 1-AAMOVER (1-A ACTION MORAL & VALUES RECOVERY REFORM PHILIPPINES, INC.)

56 AMIN (ANAK MINDANAO PARTY-LIST)

57 UMALAB KA (UGNAYAN NG MARALITA LABAN SA KAHIRAPAN)

58 ALYANSA NG OFW (ALYANSA NG OFW PARTY)

59 ABAKADA (ABAKADA-GURO)

60 YACAP (YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY)

61 ABROAD (ACTION BROTHERHOOD FOR ACTIVE DREAMERS, INC.)

62 KAAKBAY (KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN ALL FILIPINO DEMOCRATIC MOVEMENT)

64 AMA (AAGAPAY SA MATATANDA)

65 AMOR SEAMAN (ASSOCIATION OF MARINE OFFICER & RATINGS, INC.)

66 ANAC-IP (ANG NATIONAL COALITION OF INDIGENOUS PEOPLES ACTION NA)

67 ANGKLA (ANGKLA: ANG PARTIDO NG MGA PILIPINONG MARINO, INC.)

68 ATONG PAGLAUM (ATONG PAGLAUM, INC.)

70 ABA (ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWANG BUKID AT MANGINGISDA)

71 AAMBIS-OWA (ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA-OWA MANGUNGUMA, INC.)

72 1-AALALAY (ISANG ALYANSANG AALALAY SA PINOY SKILLED WORKERS)

73 ABANTE KA (ABANTE KATUTUBO, INC.)

74 1-BAP (1 BANAT & AHAPO PARTY-LIST COALITION)

75 BANTAY (THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD, COUNTRY AND PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC.)

76 1 BRO-PGBI (1 BRO-PHILIPPINE GUARDIANS BROTHERHOOD, INC.)

77 AFPSEGCO (ALLIANCE FOR PHILIPPINES SECURITY GUARDS COOPERATIVE)

78 A-IPRA(AGAPAY NG INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS ALLIANCE, INC.)

79 BAYAN MUNA (BAYAN MUNA)

81 MTM PHILS (MAMAMAYAN TUNGO SA MAUNLAD NA PILIPINAS)

82 ANG KASANGGA (KASANGGA SA KAUNLARAN, INC.)

84 LPGMA (LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.)

85 ANG MINERO (SECTORAL PARTY OF ANG MINERO)

86 AA-KASOSYO (KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC.)

87 1 ANG PAMILYA (UNA ANG PAMILYA PARTY-LIST)

88 1ST KABAGIS (1ST KABALIKAT NG BAYAN GINHAWANG SANGKATAUHAN)

89 1-UTAK (1-UNITED TRANSPORT KOALISYON)

90 DIWA (DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS ASSOCIATION, INC.)

91 ARC (ALLIANCE FOR RURAL CONCERNS)

92 CIBAC (CITIZENS’ BATTLE AGAINST CORRUPTION)

93 AGILA (AGILA NG KATUTUBONG PILIPINO, INC.)

94 1GANAP/GUARDIANS (1 GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILIPPINES, INC)

95 AGHAM (ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN, INC.)

96 MIGRANTE (MIGRANTE SECTORAL PARTY OF OVERSEAS FILIPINOS AND THEIR FAMILIES)

97 AWAT MINDANAO (ANTI-WAR/ANTI-TERROR MINDANAO PEACE MOVEMENT)

98 ALLUMAD (ALYANSA LUMAD MINDANAO, INC)

99 ATM (ABANTE TRIBUNG MAKABANSA)

100 PACYAW (PILIPINO ASSOCIATION FOR COUNTRY-URBAN POOR YOUTH ADVANCEMENT AND WELFARE)

103 KLBP (KABABAIHANG LINGKOD BAYAN SA PILIPINAS)

104 AASENSO (ATING AGAPAY SENTRONG SAMAHAN NG MGA OBRERO, INC.)

105 AG (ANG GALING PINOY)

106 ALAGAD (ALAGAD)

107 A BLESSED (BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL, INC.)

108 AMA (ANG MATA’Y ALAGAAN)

109 AKAP BATA INC. (AKAP BATA SECTORAL ORGANIZATION FOR CHILDREN, INC.)

110 SMART (SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY)

111 ABP (ALLIANCE OF BICOLNON PARTY)

112 ANAD (ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY)

113 ADA (AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION)

114 ARARO (ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION, INC.)

115 KAP (KAAGAPAY NG NAGKAISANG AGILANG PILIPINONG MAGSASAKA)

116 APEC (ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES)

117 AKBAYAN (AKBAYAN CITIZENS’ ACTION PARTY)

118 1-SAGIP (SOCIAL AMELIORATION & GENUINE INTERVENTION ON POVERTY)

119 1JAMG (1 JOINT ALLIANCE OF MARGINALIZED GROUP, INC.)

120 AKO BAHAY (ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO PARA SA LUPA, PABAHAY, HANAPBUHAY AT KAUNLARAN)

121 ADAM (ADHIKAIN NG MGA DAKILANG ANAK MAHARLIKA)

122 AKO (AKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA)

123 ABAMIN (ABANTE MINDANAO, INC.)

124 APPEND (APPEND, INC.)

125 AGRI (AGRI-AGRA NA REFORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS MOVEMENT)

126 AANGAT TAYO (AANGAT TAYO)

127 ANG NARS (ANG NARS, INC.)

128 GREEN FORCE (GREEN FORCE FOR THE ENVIRONMENT SONS AND DAUGHTERS OF MOTHER EARTH)

129 SENIOR CITIZENS (COALITION OF ASSOCIATION OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES)

130 ALIF (ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO)

131 KALINGA (KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION-BUILDING THROUGH EASING POVERTY, INC.)

132 ANAKPAWIS (ANAKPAWIS)

133 1-PABAHAY (ISANG PANGARAP NG BAHAY SA BAGONG BUHAY NG MARALITANG KABABAYAN, INC.)

134 KAKUSA (KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA, INC.)

135 BUHAY (BUHAY HAYAAN YUMABONG)

136 ABANG LINGKOD (ABANG LINGKOD, INC.)

Leave a Reply