Bisaya News: New Medium Term Development Plan

Ang Aquino administration sa dili madugay mopagawas na sa iyang New Medium Term Development Plan alang sa tuig 2010-2016.

Diha sa iyang pamahayag atol sa ika-tulo nga ASEAN-UN Summit sa Hanoi, si Presidente Benigno S. Aquino III nag-ingon nga ang maong plano adunay tumong ug tinguha sa pag seguro nga ang pag tubo sa ekonomiya sa nasud ug ang pag asenso niini ikabahin ngadto sa mga kabus ug timawa pinaagi sa paghatag sa matag Filipino ug dekalidad nga serbisyo sa maayong panglawas, edukasyon ug oportunidad sa panarabaho. Iyang gitagaan ug duon ang pag balance sa gisaad nga bahandi ngadto sa physical ug social infrastructure pinaagi sa pag palig-on sa social safety nets sama sa conditional cash transfers ug pag angkon ug health insurance.

Ang Presidente nakamatikod nga basi sa Fourth Progress Report kabahin sa Millennium Development Goals (MDGs), ang Pilipinas nagpakita ug maayong dagway kabahin sa pag paubos sa mortality rate sa mga bata nga nag panuigon ug lima ka tuig o ubos pa tungod sa nagkalain-laing mga paningkamot aron masulbad ang seryoso nga hulga sa maayong panglawas nga nagalakip sa malaria ug tuberculosis. Siya nag ingon nga ang department of health masaligon kaayo nga ang hingyap sa pag pa-kubos sa infant ug neo-natal ug maternal mortality makab-ot sa Pilipinas sa tuig 2015 pinaagi sa pagtabang sa mga local government units, NGOs ug sa mga international partners.

Leave a Reply